Aandachtgerichte therapie
De meeste therapievormen zijn erop gericht problemen te verminderen. Met aandachtgerichte cognitieve therapie (hoe kun je je aandacht zo richten, dat negatieve gedachten je niet langer beheersen, maar dat je bewust in het hier en nu kunt zijn) leren cliënten de werkelijkheid te accepteren zoals die is, zodat innerlijke rust en vrede kan worden bereikt. We kunnen immers niet alle problemen in ons leven oplossen; dan is het belangrijk het innerlijk verzet op te geven en verzoening te zoeken met 'wat is'. Daarmee kun je ervoor zorgen dat problemen het leven niet langer zo beheersen, waardoor er ruimte ontstaat voor vrede, geluk en heling. Want wat niet valt op te lossen, zullen we moeten accepteren…