Home » Lezingen

Lezingen

U kunt mij uitnodigen voor lezingen over diverse thema's, zoals:

- 'De geboorte van de heilige Geest'

- 'Het volgende tijdperk - de geestelijke bevrijding van de aarde'

- 'Grenzen stellen als spirituele opdracht'

- 'Psychisch of paranormaal? - omgaan met bovennatuurlijke ervaringen'

- 'Spiritueel christen zijn, wat is dat?'

- 'De spirituele bron van geluk'

- 'De unieke rol van Jezus Christus in het goddelijk verlossingsplan'

- 'Bezetenheid of psychische stoornis?'

- 'Leven vanuit het Christusbewustzijn'

- 'De weg van overgave'

- 'Contact met de geestenwereld in de Bijbel'

- 'Mijn persoonlijke weg als spiritueel christen'

Maar u kunt desgewenst ook zelf een thema aangeven. Zie de button 'Contact' om mij hiervoor te benaderen en nader te overleggen. 

Vooraf, in de pauze en na de lezing kunt u een kijkje nemen bij de boekentafel en is er ook gelegenheid de boeken te laten signeren.