Maandag 27 november: 'Gods verlossingsplan en de overgang naar een volgend tijdperk'

Tijd: 20.00 uur

Plaats: De Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN in Emmeloord

Entree: gratis

 

De aarde nadert een geestelijke overgangstijd. Er zal een nieuwe periode aanbreken, die van cruciale betekenis is voor het goddelijk verlossingsplan.

Deze overgangstijd zal gepaard gaan met grote veranderingen en uitdagingen, maar zal uiteindelijk uitmonden in de geestelijke bevrijding van de aarde.

Door middel van geïnspireerde boodschappen proberen God en Zijn engelenwereld ons door deze voorbereidende fase heen te leiden. Het is aan ons: laten we ons leiden door ons eigen ego of worden we ontvankelijk voor de leiding van God? Leven we vanuit onze spirituele identiteit of blijven we gevangen in de macht van het ego?

In deze lezing wordt stilgestaan bij de wijze waarop wij ons hierop kunnen voorbereiden en hoe wij zelf hierin een rol kunnen spelen.

“De transformatie kan alleen plaatsvinden als de sfeer van de aarde zoveel Christusbewustzijn in zich draagt, dat de duisternis daaruit verdreven zal worden.  En jullie zelf zijn degenen die dit bewustzijn in de aardse sfeer geboren mogen laten worden.”