Praktijk

Praktijk voor psychische, pastorale en spirituele hulpverlening en weerbaarheid
Roelof Tichelaar
Schutstraat 112
7901 EH Hoogeveen
tel.: (0528) 32 07 01
e-mail: info@roeloftichelaar.nl

 

Algemeen

In mijn praktijk ontmoet ik mensen met de meest uiteenlopende psychische en/of geestelijke klachten die al dan niet lichamelijk tot uitdrukking komen.

Heel vaak zijn lichamelijke klachten een signaal waarin ons duidelijk wordt gemaakt dat er in onze psyche of geest iets uit evenwicht is. Het is belangrijk op zoek te gaan naar de oorzaak van de klachten. Met name daarvoor is het onderdeel gesprekstherapie belangrijk.
Diverse problemen en onderwerpen komen aan de orde, zoals overspannenheid, burn-out, depressie, angst, schuldgevoelens, een gebrek aan gezonde eigenwaarde en weerbaarheid waardoor mensen hun grenzen onvoldoende kunnen stellen. Deze problemen vragen om bewustwording en verandering van bepaalde denkpatronen.

De spanningen in de ziel, de psychische klachten, kunnen we ook in relatie zien met onze diepste kern, onze geest. De geest is ons diepste ik, ons eigenlijke bewustzijn. Als mens zijn we slechts een periode op aarde om te leren, geestelijk te groeien en bepaalde keuzes te maken. Ook vanuit die dimensie, de dimensie van de geest, probeer ik door te dringen tot een dieper inzicht in de problemen om een houvast te bieden waardoor verkramping losgelaten kan worden en de energie weer vrij kan stromen.

Als we met onze geest bezig zijn, komen er dikwijls ook vragen aan de orde over de zin van leven en sterven, het geloof (religie en spiritualiteit), dromen, bijna-doodervaringen, paranormale zaken, enzovoort. Al deze vragen hebben te maken met geestelijke bewustwording. Die vragen benader ik vanuit een christelijk-spirituele levensvisie, waarin het belangrijk is dat het contact met God weer hersteld wordt en dat de geestelijke dimensie wordt toegelaten. Zo kan de relatie met deze innerlijke kern een houvast worden, een basis van rust waarin u mag zijn en van waaruit u de dagelijkse problemen tegemoet kunt treden.

Verder begeleid ik mensen met paranormale gaven, zodat zij op een verantwoorde wijze met hun gave(n) kunnen leren omgaan.

Maar ook wanneer mensen het gevoel hebben verstrikt te zitten in negatieve geestelijke (bovennatuurlijke) ervaringen of invloeden die niet bij hen horen, kunnen ze terecht binnen mijn praktijk. 
Overigens: u hoeft niet per se gelovig te zijn om een afspraak te maken. Alleen als u zelf behoefte heeft aan een gesprek over het geloof, zullen we daarop ingaan.

 

Wat kan ik u aanbieden?
1 Gesprekstherapie en coaching

2 Aandachtgerichte therapie

3 Weerbaarheidstraining en persoonlijke coaching weerbaarheid/zelfverdediging

4 Pastorale hulpverlening

5 Geestelijke bevrijding

6 Geestelijke genezing / Energetische behandeling

7 Geestelijke reiniging van huizen

Gesprekstherapie en coaching
De gesprekken binnen mijn praktijk zijn ervoor bedoeld helderheid te bieden in de (dikwijls verborgen) patronen in uzelf. Tijdens die gesprekken kunnen deze patronen aan het licht komen en kan ik daar gerichte adviezen over geven. Anders gezegd: psychische en geestelijke bewustwording staan centraal in deze gesprekken, waardoor uw persoonlijke groei en ontwikkeling gestimuleerd kunnen worden, u meer inzicht in uzelf krijgt en u uw eigen valkuilen beter leert herkennen.
Heel vaak zijn we onszelf er niet of maar gedeeltelijk van bewust waaróm we denken, voelen en handelen zoals we dat gewend zijn. Soms levert dit spanningen in ons op. De gesprekken zijn een uitstekende manier om inzicht te krijgen in uw persoonlijke problemen. Dat kunnen problemen op psychisch (emotioneel en verstandelijk) of geestelijk vlak (geloof en spiritualiteit) zijn. Alle levensvragen kunnen open worden besproken.

Aandachtgerichte therapie
De meeste therapievormen zijn erop gericht problemen te verminderen. Met aandachtgerichte cognitieve therapie (hoe kun je je aandacht zo richten, dat negatieve gedachten je niet langer beheersen, maar dat je bewust in het hier en nu kunt zijn) leren cliënten de werkelijkheid te accepteren zoals die is, zodat innerlijke rust en vrede kan worden bereikt. We kunnen immers niet alle problemen in ons leven oplossen; dan is het belangrijk het innerlijk verzet op te geven en verzoening te zoeken met 'wat is'. Daarmee kun je ervoor zorgen dat problemen het leven niet langer zo beheersen, waardoor er ruimte ontstaat voor vrede, geluk en heling. Want wat niet valt op te lossen, zullen we moeten accepteren…

Weerbaarheidstraining en persoonlijke coaching werbaarheid/zelfverdediging

Mensen die lijden onder grensoverschrijdend gedrag, ervaren meestal een gebrek aan weerbaarheid. Weerbaarheid is een innerlijke beleving waarin je leert stevig te staan, je grenzen te voelen en aan te geven, de confrontatie aan te gaan, jezelf te beschermen en te verdedigen, zowel mentaal, verbaal, fysiek als spiritueel. Angst en onzekerheid kunnen hierdoor verminderd worden. 
Ik bied de mogelijkheid voor zowel persoonlijke coaching op het gebied van weerbaarheid, als het lesgeven aan groepen.
Meer informatie over dit onderdeel kunt u vinden onder het hoofdstuk 'weerbaarheid' op deze website.

Pastorale hulpverlening 
De pastorale hulpverlening bestaat uit gesprekken, gebed en bevrijdingspastoraat (geestelijke bevrijding).

Tijdens de gesprekken is er ruimte voor levensvragen die met geloof en spiritualiteit te maken hebben. Desgewenst kan ook het gebed hierin een rol spelen.

 

Geestelijke bevrijding

Het bevrijdingspastoraat (geestelijke bevrijding) heeft met name betrekking op negatieve geestelijke (paranormale) beïnvloeding, die allerlei vormen kan aannemen. Bevrijdingspastoraat gaat dus in feite over spirituele weerbaarheid.
De strijd tussen goed en kwaad is verweven met ons leven op aarde. Die strijd komt misschien wel het sterkst naar voren bij negatieve paranormale beïnvloeding: mensen staan soms bloot aan lagere geestelijke invloeden (entiteiten/geesten of demonen) die hun psyche (en dus ook dikwijls hun gedrag) bepalen. We zijn een ontvangststation van allerlei onzichtbare informatie en invloeden. Zo kan de mens afgestemd zijn op het hogere, maar kan ook - soms zonder zich daarvan bewust te zijn - in verbinding staan met lagere geestelijke energieën en entiteiten. De werking van deze invloeden kan schuil gaan achter een masker van psychische stoornissen.
Iemand kan bijvoorbeeld een donkere aanwezigheid om zich heen voelen, stemmen horen of onverklaarbare veranderingen in de psyche ondergaan. Ook kunnen mensen energetisch 'leeggezogen' worden of gebukt gaan onder steeds weer terugkerende nachtmerries of angsten. Dan is het eerst belangrijk om te onderzoeken wat de herkomst van deze verschijnselen is en of er sprake is van een negatieve beïnvloeding vanuit de geestelijke dimensie.
Dit kan diverse oorzaken hebben. Iemand heeft bijvoorbeeld glaasje gedraaid of zich op een andere manier ingelaten met spiritisme of andere negatieve occulte zaken. Daarnaast zijn al verschillende andere oorzaken die ons kwetsbaar kunnen maken voor demonische invloeden, zoals het gebruik van drugs. 
Er is overigens dikwijls een sterke wisselwerking tussen onze psyche en eventuele beïnvloeding van buitenaf. Iemand kan bijvoorbeeld een opening in zijn of haar energieveld hebben of een (onbewuste) voedingsbodem in de psyche meedragen, waardoor negatieve paranormale invloeden kunnen binnendringen. (Bijvoorbeeld extreme schuldgevoelens, angst, enzovoort.) Daarom zal de behandeling niet alleen bestaan uit gebed, het wegsturen van de geest (in naam van Jezus Christus, want alleen van Hem krijgen wij hier de kracht voor) en energiebehandeling, maar ook uit het bewust maken en doorbreken van onbewuste psychische patronen die een opening of voedingsbodem voor deze energieën vormen. Er moet tevens gewerkt worden aan een sterk geestelijk fundament en er zal een beroep worden gedaan op de kracht en inzet van de cliënt. Bovendien speelt de innerlijke verbinding met God een belangrijke rol in het proces van geestelijke bevrijding.

Geestelijke genezing / Energetische behandeling
Geestelijke genezing wil zeggen dat lichaam, ziel en geest aandacht krijgen en gebruik wordt gemaakt van de helende energie die ons ter beschikking staat. Spanningen en blokkades in de energiehuishouding - die door diverse oorzaken kunnen ontstaan - kunnen worden verminderd of weggenomen door het doorgeven van energie. Allemaal hebben we de beschikking over deze levensenergie, die een universele kracht is. Voor mij is de bron van deze kracht God.
Deze energie kunnen we doorgeven, bijvoorbeeld door middel van handoplegging. Door de innerlijke gerichtheid op God kunnen mensen een zuiver kanaal zijn voor deze helende en zuiverende energie, die het energielichaam kan versterken, harmoniseren en reinigen.
Dit gebeurt meestal (vooral tijdens de eerste consulten) in combinatie met gesprekstherapie.

Ook trauma's kunnen met behulp van energie in combinatie met aandachtgerichte therapie behandeld worden, zodat die u minder zullen beheersen.


Geestelijke reiniging van huizen
Het komt voor dat entiteiten (geesten, demonen, energieën) zich niet aan een mens vastklampen, maar aan een huis. De bewoners kunnen dit op verschillende manieren ervaren, zoals het horen van klopgeluiden, het zien van paranormale verschijningen, of het voelen van een nare, negatieve sfeer, wat kan leiden tot psychische onevenwichtigheid, onrustig slapen, huilende baby's of het zich niet thuis voelen in de eigen woning. Ik kan adviezen geven voor het geestelijk reinigen van woningen en - wanneer dit nodig blijkt - kan ik eventueel bij u thuis komen om hulp te bieden.


Er zijn diverse mogelijkheden om gebruik te maken van mijn diensten.

Een consult binnen mijn praktijk in Hoogeveen: Allereerst kunt u natuurlijk terecht binnen mijn praktijk in Hoogeveen. Een consult duurt doorgaans anderhalf uur.

Tarieven (inclusief BTW):
Tarief I (standaardtarief): € 95,- per anderhalf uur.
Tarief II (verlaagd tarief; gezamenlijk netto inkomen per maand minder dan € 1500,-): 
€ 80,- per anderhalf uur.
Tarief III (verhoogd tarief; gezamenlijk netto inkomen per maand meer dan € 3000,-): € 120,- per anderhalf uur.

Een telefonisch consult: In dat geval spreken we een tijdstip af waarop u mij opbelt. Via de telefoon kunnen de problemen besproken worden en zal ik u van advies dienen. Een telefonisch consult duurt maximaal één uur. Achteraf ontvangt u de rekening.

Schriftelijk verslag van het consult:
Indien u dit wenst, maak ik een kernachtig schriftelijk verslag van het (telefonische) consult. Dit gebeurt dan wel binnen de tijd van het consult. Een voordeel van een schriftelijk verslag is dat u dit naderhand nog eens in alle rust op u kunt laten inwerken.

 

Tarieven (inclusief BTW):
Tarief I (standaardtarief): € 16,- per kwartier met een minimum van € 32,-.
Tarief II (verlaagd tarief; gezamenlijk netto inkomen per maand minder dan   
€ 1500,-): € 13,50 per kwartier met een minimum van € 27,-.
Tarief III (verhoogd tarief; gezamenlijk netto inkomen per maand meer dan         € 3000,-): € 20,- per kwartier met een minimum van € 40,-.

Een schriftelijk consult of per e-mail: U schrijft mij een brief of een e-mail en vermeldt daarbij dat het om een schriftelijk consult gaat. In die brief of e-mail gaat u kernachtig en zo duidelijk mogelijk in op de problematiek waar u op dat moment mee te maken heeft. U vertelt ook hoe u spiritueel in het leven staat, of er psychische trauma's zijn die een rol kunnen spelen, of u onder behandeling staat van iemand anders en of u medicijnen gebruikt. Het heeft mijn voorkeur dat u een pasfoto bijvoegt. Ik ga uw brief of e-mail vervolgens in mij opnemen en zal daarna met gerichte adviezen komen. De rekening treft u vervolgens aan bij de brief of e-mail die ik u als antwoord toestuur.

Tarieven (inclusief BTW): zie tarieven telefonisch consult

Algemene opmerking: Het aantal consulten verschilt per persoon. Dit hangt van diverse omstandigheden af. Tijdens de consulten zullen we dit in goed overleg met elkaar bespreken. De kosten worden niet door ziektekostenverzekeraars vergoed.


Nog een opmerking bij de genoemde tarieven: Bij (aantoonbare) zwaarwegende redenen voor financieel onvermogen bestaat de mogelijkheid aangepaste afspraken te maken over de prijzen. Die afspraken zullen dan vooraf moeten worden gemaakt.

Afzeggingen: u dient minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders zal ik de kosten van een consult (€ 95,- / € 80,-/ € 120,-) in rekening brengen.

Heeft u interesse of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bellen, het liefst op maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 9.30 uur 's ochtends. Kunt u mij op die momenten niet bereiken, dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op het antwoordapparaat, zodat ik u kan terugbellen. U kunt mij natuurlijk ook e-mailen of schrijven.

Roelof Tichelaar
Schutstraat 112
7901 EH Hoogeveen
tel.: (0528) 32 07 01
e-mail: info@roeloftichelaar.nl

U bent van harte welkom.


Routebeschrijving naar de praktijk:

Vanaf de A28 uit de richting Zwolle:
Afslag Hoogeveen.
Aan het eind van de afslag bij de verkeerslichten linksaf. (U bent dan al op het verlengde van de Schutstraat.)
U komt meteen weer bij verkeerslichten. Daar gaat u rechtdoor.
Bij de rotonde gaat u rechtdoor.
Meteen na de rotonde is het aan de linkerhand, het derde huis na de rotonde. (voor parkeren, zie hieronder)

Vanaf de A28 uit de richting Groningen:
Afslag Hoogeveen
Aan het eind van de afslag bij de verkeerslichten linksaf. (U bent dan al op het verlengde van de Schutstraat)
Bij de eerste verkeerslichten rechtdoor.
Bij de rotonde gaat u rechtdoor.
Meteen na de rotonde is het aan de linkerhand, het derde huis na de rotonde. (voor parkeren, zie hieronder)

Parkeren:
Op de Schutstraat zelf is alleen de mogelijkheid tot betaald parkeren (max. 1 uur). De praktijk bevindt zich echter op steenworp afstand van de rotonde (met de Zuiderweg en de Van Limburg Stirumstraat), waar u vrij kunt parkeren als er ruimte is. Om daar te komen, gaat u - als u vanaf de snelweg komt - bij de rotonde linksaf (van Limburg Stirumstraat) of rechtsaf (Zuiderweg) in plaats van rechtdoor. Het is dan nog 3 a 4 minuten lopen naar de praktijk.

Met de trein:
Vanaf het station is het ongeveer 20 - 25 minuten lopen. U loopt de Stationsstraat uit en komt op een rotonde.
Daar gaat u rechtsaf.
U loopt alsmaar rechtdoor.
Bij de verkeerslichten gaat u rechtdoor.
Bij de rotonde gaat u linksaf.
De praktijk is achter het derde huis aan de linkerhand.