Home » Boeken

Boeken van Roelof Tichelaar:

Onderstaande boeken zijn allemaal rechtstreeks te bestellen:

Per e-mail: info@roeloftichelaar.nl

Telefonisch: (0528) 320701

Per brief: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH  Hoogeveen

U ontvangt het boek binnen 2 dagen en kunt na ontvangst betalen.

 

 

Je bent een engel

 

 

 

 

 

 

Anna is tien jaar oud als ze ziek wordt. Terwijl ze in het ziekenhuis ligt, heeft ze een ervaring die ze niet begrijpt.

Gelukkig heeft ze een bijzondere band met haar opa, die vaak bij haar op bezoek komt. Door wat hij haar vertelt, gaat Anna meer van haar prachtige ervaring begrijpen. Opa vertelt over de zin van het leven, maar ook over de engelen die om ons heen zijn.

De survivalgids voor engelen op aarde, die je ook in dit boek kunt vinden, kan ook voor jou een betrouwbaar kompas zijn. Ga je mee op reis?

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-829306-5-8

240 bladzijden, paperback.

Uitgever: Roelof Tichelaar, Hoogeveen

Prijs: € 16,75 plus eventuele verzendkosten (€ 3,75 binnen Nederland)

 

Brood uit de hemel - Inspiratie door Gods engelenwereld

 

 

 

 

 

De engelen, Gods geestelijke boodschappers, zijn onder ons. God is de enige zuivere Bron van waarheid en kan onder andere via de engelen met ons communiceren, hoewel velen hier niet meer vertrouwd mee zijn.

Dit heeft onder andere tot gevolg dat veel belangrijke spirituele inzichten verloren zijn gegaan, inzichten die ons nu opnieuw worden aangereikt.

Dit boek bevat een heldere visie op de grote vraagstukken op het gebied van theologie, psychologie en spiritualiteit en is door Gods geestenwereld geïnspireerd.

Onze ziel heeft geestelijke voeding nodig: brood uit de hemel. Het zijn Gods heilige geesten die ons willen inspireren, onderwijzen, leiden en ons bovendien bewust willen maken van het Christusbewustzijn dat in ons wil ontwaken.

Hoe zijn wij ooit als geestelijke wezens geschapen en welke bewustzijnslagen dragen we als mens in ons mee? Op welke wijze kunnen we verlossing ervaren? Wat is de verlossing door Christus nu precies en wat is daarin onze eigen verantwoordelijkheid? Zeggen alle religies in de kern hetzelfde of zijn er toch duidelijke verschillen? Hoe kunnen we heel praktisch een licht zijn voor de wereld waarin we leven? Deze en vele andere vragen worden in 100 hoofdstukken duidelijk beantwoord.

 

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-829306-4-1

400 bladzijden, paperback

Uitgever: Roelof Tichelaar, Hoogeveen

Prijs: € 23,50 plus eventuele verzendkosten (€ 5,- binnen Nederland)

 

De Geest spreekt tot de ziel

 

 

 

 

 

 

De Geest spreekt tot de ziel.

God heeft je ooit geschapen als deel van Hem, want niets bestaat buiten Hem.

Je bent dus niet alleen één met Hem, maar Hij is ook een deel van jou.

Zijn Geest is het innerlijk kompas dat ook jij in je meedraagt.

De Geest drukt zich op unieke wijze in jou uit, mét of zónder woorden.

Door stil te zijn en te vertrouwen op deze bron van goddelijke liefde, zul je kracht, troost, wijsheid en liefde ontvangen.

Vanuit deze bron word je aangemoedigd een licht op aarde te zijn en Gods liefde te laten stromen.

De woorden in dit boek zijn in stilte ontvangen.

God sprak tot de ziel… en wil ook graag tot jou spreken.

 

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-829306-3-4

124 bladzijden, paperback

Uitgever: Roelof Tichelaar, Hoogeveen

Prijs: € 12,- plus verzendkosten (€ 3,75 binnen Nederland)

U kunt dit boek rechtstreeks bestellen:

Per e-mail: info@roeloftichelaar.nl

Per post: Schutstraat 112, 7901 EH, Hoogeveen

 

Het leven in een ander licht

 

 

 

 

 

 

Hoe kijk jij naar het leven en welke betekenis geef je eraan?

Jouw manier van kijken is voor een belangrijk deel bepalend voor hoe je het leven zult ervaren.

In dit boek wordt zichtbaar en voelbaar dat jij van grote waarde bent en dat jouw leven er toe doet. En jij bent in staat door die nieuwe manier van kijken je leven een andere glans te geven. In jou sluimert de goddelijke vonk, Gods Geest van liefde die niet alleen jou, maar ook de wereld om je heen wil verlichten. Want jij bent een licht uit het allerhoogste Licht geboren.

Geloof je dat? Dan zal de wereld voor jou veranderen.

 

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-829306-1-0

Omvang: 87 blz.

Uitvoering: paperback en eBook

Prijs: € 10,- (plus € 3,75 verzendkosten binnen Nederland)

eBook: gratis te downloaden van deze website (zie in menu ‘gratis eBook’)

Uitgegeven door Roelof Tichelaar, Hoogeveen

 

Wees maar stil en luister

 

 

 

 

 

 

“Als je stil bent, werkelijk stil, kun je Mij horen.” Zo klinken de eerste woorden van de reeks boodschappen in dit boek, die tijdens de stilte zijn ontvangen.

In ons is een bron aanwezig die zich met ons wil verbinden en ons wil helpen onszelf te zijn en onze unieke weg te gaan.

Door je innerlijk op deze bron af te stemmen, zul je de intuïtieve leiding ervan gaan ervaren op een manier die bij jouw ziel past: in de vorm van een droom, een gedachte, een gevoel, een innerlijk weten of via het geweten. Want zo spreekt God ook tot jou.

Je laat je niet langer leiden door gewoonten, regels en wetten die je van buitenaf zijn opgelegd, maar je zult in toenemende mate leven vanuit je diepste kern die verbonden is met God. Alleen dan zullen de authentieke kleuren van jouw ziel aan het licht komen.

De boodschap in dit boek wil ook jou iets van die bron in jezelf laten ervaren.

Wees maar stil en luister.

 

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-829306-0-3

80 bladzijden, paperback

Prijs: € 10,- (plus € 3,75 verzendkosten binnen Nederland)

Uitgever: Roelof Tichelaar

 

Spiritueel christen zijn 

wat is dat?

 

 

 

 

 

Op persoonlijke wijze laat de auteur de verbinding zien die er is tussen christelijk geloof en spiritualiteit: twee begrippen die in de loop der eeuwen van elkaar vervreemd zijn geraakt. Door terug te gaan naar de oorspronkelijke wortels van het christendom, wordt duidelijk dat spiritualiteit en christen zijn een eenheid vormen. Het verbreken van deze eenheid, wat in onze tijd nog steeds gebeurt, leidt enerzijds tot verdorring van het christendom en anderzijds tot spirituele wildgroei. Om dit te voorkomen, zullen we weer in verbinding moeten staan met de goddelijke bron in ons en met de engelenwereld die ons omringt.

Vanuit deze bron worden de spirituele betekenis van de christelijke feestdagen en de ontwikkeling van het bewustzijn beschreven en worden de mystieke ervaring van Christus en het spreken van God in ons belicht.

Hoe moeten we aankijken tegen visioenen, dromen, helderziendheid en andere geestelijke ervaringen en wat is eigenlijk de kern van christelijke spiritualiteit?

Deze en andere veelvoorkomende vragen worden beantwoord, waardoor de eenheid tussen spiritualiteit en christelijk geloof zichtbaar en voelbaar wordt.

 

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-822639-9-2

156 bladzijden, paperback

Prijs: € 12,- plus verzendkosten (€ 3,75 binnen Nederland)

Uitgever: Roelof Tichelaar

 

Het volgende tijdperk - De geestelijke bevrijding van de aarde

 

 

 

 

 

 

De aarde nadert een geestelijke overgangstijd. Er zal een nieuwe periode aanbreken, die van cruciale betekenis is voor het goddelijk verlossingsplan dat uit zeven tijdperken bestaat.

De verlossing die Christus bracht, luidde het vierde tijdperk in waarin wij nu leven, en nu wil Hij de volgende stap met ons zetten naar het vijfde tijdperk: het duizendjarig vrederijk. Deze overgangstijd zal gepaard gaan met grote veranderingen en uitdagingen, maar zal uiteindelijk uitmonden in de geestelijke bevrijding van de aarde.

Door middel van geïnspireerde boodschappen proberen God en Zijn engelenwereld ons door deze voorbereidende fase heen te leiden. Het is aan ons: laten we ons leiden door ons eigen ego of worden we ontvankelijk voor de leiding van God?

 

“De transformatie kan alleen plaatsvinden als de sfeer van de aarde zoveel Christusbewustzijn in zich draagt, dat de duisternis daaruit verdreven zal worden.

En jullie zelf zijn degenen die dit bewustzijn in de aardse sfeer geboren moeten laten worden. Dit boek gaat over deze voorbereidingen en deze ontwikkeling.”

 

Boekgegevens:

ISBN:978-90-822639-8-5

404 bladzijden, paperback

Prijs: € 22,50 plus verzendkosten (€ 5,- binnen Nederland)

Uitgever: Roelof Tichelaar

 

Er is een uitweg - Alternatief voor de zelfgekozen dood

 

 

 

 

 

 

 

Misschien heb jij alle hoop verloren en zie je geen uitweg uit je problemen. Misschien loop je zelfs met de gedachte rond een eind aan je leven te maken, omdat je het niet meer ziet zitten. Of misschien ken je iemand die in zo’n situatie zit en wil je proberen te helpen.

Het kan ook zijn dat je hulpverlener bent en je meer in dit thema wilt verdiepen om anderen iets aan te kunnen reiken.

In al die gevallen is het geen toeval dat je dit nu leest.

 

De directe aanleiding tot het schrijven van dit boek was een boodschap die in een sfeer van stilte en gebed is ontvangen. Een boodschap, speciaal bedoeld voor mensen die het leven niet meer zien zitten en geen uitweg meer zien.

Het was een boodschap van een engel…

 

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-822639-7-8   

80 bladzijden, paperback

Prijs: € 10,- plus verzendkosten (€ 3,75 binnen Nederland)

Uitgever: Roelof Tichelaar

 

Leven vanuit het Christusbewustzijn

100 teksten ter bezinning en inspiratie

 

 

 

 

 

 

Onder de schil van onze aardse persoonlijkheid ligt een goddelijke werkelijkheid verborgen die op onze erkenning wacht. Zolang wij ons hier nog niet bewust van zijn, zal deze werkelijkheid niet tot ontplooiing komen en zullen we die ook niet ervaren.

Het Christusbewustzijn, ook wel ‘de heilige Geest’ genoemd, is de mystieke eenheid met God en Christus, die ons liefde, verlossing, innerlijke genezing, rust, kracht, vrede en vreugde wil brengen.

We zijn geroepen ons wezen door het Christusbewustzijn te laten vervullen en vanuit dit bewustzijn te leven.

De 100 kernachtige teksten ter inspiratie en bezieling, allen bespiegelingen vanuit het Christusbewustzijn en praktisch toepasbaar in het dagelijks leven, kunnen daarin een bescheiden ondersteuning zijn.

 

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-822639-6-1

128 pagina's, paperback

Prijs: € 12,- plus verzendkosten (€ 3,75 binnen Nederland)

Uitgever: Roelof Tichelaar

 

De ontwikkeling van de ziel - door Christus en Zijn engelen geïnspireerd

 

 

 

 

 

 

De ontwikkeling van de ziel heeft als doel om het Christusbewustzijn (of: de heilige Geest) in ons geboren te laten worden en uiteindelijk weer terug te keren in de hoogste hemel.

De inspiratie in dit boek geeft inzicht in de schepping van de geestelijke wereld en van de mensheid, de unieke rol van Jezus Christus en de vele etherische invloeden waaraan onze ziel onderweg bloot staat, zowel vanuit het heden als het verleden, zowel van menselijke, kosmische als van bovennatuurlijke aard.

Op deze unieke weg worden we begeleid door Gods engelen en zijn we onderworpen aan eeuwige geestelijke wetten.

Is het Christusbewustzijn eenmaal in ons ontwaakt, dan zal deze innerlijke bron ons met liefde, kracht en wijsheid vervullen.

Door middel van innerlijke communicatie kunnen we Zijn aanwezigheid in ons hart ervaren en zal Hij ons verder leiden, wat van doorslaggevende betekenis is voor zowel onze eigen toekomst als die van de aarde.

 

Christus spreekt ook tot jou door middel van het Christusbewustzijn dat in de kern van jouw geest aanwezig is.

 

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-822639-3-0

190 bladzijden, paperback

Prijs: € 15,- plus verzendkosten (€ 3,75 binnen Nederland)

Uitgever: Roelof Tichelaar

  

  

Wat engelen vertellen over het leven na de dood

 

 

 

 

 

 

Wat gebeurt er als je doodgaat en waar gaat je geest naartoe?

De inzichten in dit boek komen voort uit een reeks van geïnspireerde boodschappen vanuit Gods engelenwereld en bieden ons troost, inzicht, hoop, kracht, vertrouwen en een aanmoediging tot overgave. Centraal daarin staat onze goddelijke waarde die God in ons ziet en van waaruit we naar de dood mogen kijken.

De dood wordt verschillend belicht. Niet alleen het aardse sterven komt aan de orde, maar ook de betekenis van de geestelijke dood in relatie tot het goddelijk verlossingsplan.

De dood luidt telkens een afscheid van het oude in om het nieuwe te verwelkomen. Dat is een innerlijk proces, waarvan de aardse dood in feite een afspiegeling is.

In die zin wil de dood een aanmoediging zijn in het nu te leven en in verbinding te blijven met de hoogste bron in ons: de heilige Geest, het Christusbewustzijn of hoe we deze innerlijke goddelijke bron ook willen noemen.

 

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-822639-2-3

128 pagina’s, paperback 

Prijs: € 12,- plus verzendkosten (€ 3,75 binnen Nederland)

Uitgever: Roelof Tichelaar

 

Woorden van een engel - een geïnspireerde boodschap

 

 

 

 

 

Engelen willen ons inspireren. Zij zijn de boodschappers van God. Ze zijn om ons heen en willen ons beschermen, troosten, maar ook hun eenvoudige, maar duidelijke inzichten met ons delen als we daar open voor staan. Maar staan we werkelijk open voor de engelen? Geloven we werkelijk dat we een open contact met onze engel kunnen ervaren? Alleen door dit werkelijk te geloven kan er iets tussen de engelen en ons gaan stromen. Dan kunnen de inzichten onze gedachten verlichten om ons verder te leiden op onze levensweg. De woorden van een engel in dit boekje vormen een aanmoediging jezelf open te stellen voor de engelen die ook jou willen inspireren.

 

Boekgegevens: 

ISBN: 978-90-822639-1-6

80 pagina’s, paperback

Prijs: € 10,- plus verzendkosten (€ 3,75 binnen Nederland)

Uitgever: Roelof Tichelaar

 

 Psychisch of paranormaal? Bovennatuurlijke ervaringen in het licht van psychiatrie, religie en spiritualiteit

 

 

 

 

Verschijnselen die meestal door de moderne psychiatrie als ‘psychische stoornis’ worden aangeduid, kunnen ook een bovennatuurlijke oorzaak hebben. Sommigen zien, horen of ervaren wat voor anderen verborgen blijft. Hoe verhouden paranormale ervaringen – zoals helderziendheid, helderhorendheid en mediumschap, maar ook demonische beïnvloeding en bezetenheid  – zich tot de moderne psychiatrie en religie?

Kennis van de spirituele wetten – die ook binnen het traditionele christendom grotendeels verloren is gegaan – kan ons meer inzicht schenken. Door deze kennis wordt de verbinding gelegd tussen religie, psychologie en spiritualiteit: drie werelden die door velen los van elkaar worden gezien, terwijl ze van oorsprong een hechte eenheid vormen.

 

Roelof Tichelaar heeft jarenlang ervaring met mensen die te maken hebben met (zowel positieve als negatieve) bovennatuurlijke bewustzijnservaringen en -beïnvloeding.  

Hij heeft een praktijk voor psychische, pastorale en spirituele hulpverlening, is docent weerbaarheid en spiritualiteit, auteur en geeft lezingen.

 

‘Een verhelderend boek met baanbrekende inzichten die van belang zijn voor de theologie, psychiatrie, psychotherapeuten en andere hulpverleners, maar die bovendien van cruciale betekenis zijn voor hen, die hulp zoeken of inzicht willen in paranormale verschijnselen.’

 

Dr. Elinor Th. M. Kocken

 

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-822639-0-9

Aantal pagina’s: 384, paperback

Prijs: € 22,50 plus verzendkosten (€ 5,- binnen Nederland)

Uitgever: Roelof Tichelaar

 

Waarom wij op aarde geboren zijn - een inleiding in de zin van ons leven, geloof en paranormale ervaringen

 

 

 

 

Waarom zijn we op aarde? Leven we hier voor het eerst of hebben we eerder geleefd? En wat gebeurt er als we sterven?

In eenvoudige bewoordingen word je als lezer vertrouwd gemaakt met de geestelijke werkelijkheid, de kracht van het geloof, paranormale ervaringen en worden levensvragen helder beantwoord.

Het boekje is geschikt voor jong en oud en wijst een weg naar het vinden van een waardevolle innerlijke schat die rust en bescherming kan geven.

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-822639-4-7

80 bladzijden, paperback

Prijs: € 10,-, plus verzendkosten (€ 3,75 binnen Nederland)

Uitgever: Roelof Tichelaar

 

 

 

 Krachtig jezelf zijn

 

 

 

 

 

 

 

Krachtig jezelf zijn betekent dat je weerbaar bent. Dat je in staat bent gezonde grenzen te stellen, niet alleen aan anderen, maar ook aan jezelf. Doen we dit niet, dan lopen we het risico opgebrand te raken, een verslaving te ontwikkelen of onszelf kwijt te raken.

We kunnen ons alleen werkelijk vrij voelen, als we ten diepste onszelf zijn. We zullen moeten loskomen van oude (denk)patronen die ons gevangen hebben gehouden. Dit lukt alleen als we onszelf kennen en – waar nodig – onze verborgen pijn aan het licht brengen.

Ons denken bepaalt voor een groot deel hoe we ons voelen en hoe we handelen. Daarom moeten we ook bewust leren omgaan met onze gedachten.

In dit boekje worden kernachtige adviezen aangereikt die je kunnen helpen krachtig jezelf te zijn.

 

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-822639-5-4

80 pagina's, paperback

Prijs: € 10,- plus verzendkosten (€ 3,75 binnen Nederland)

Uitgever: Roelof Tichelaar

  

 

 

 Weerbaar met hoofd, hart en handen

- hoe stel je je grenzen?

 

 

 

 

 

Al het leven heeft een unieke grens. Grenzen moeten gerespecteerd, maar ook beschermd worden. Mensen moeten voor zichzelf kunnen opkomen. In dit boek laat ik zien dat echte weerbaarheid met onze innerlijke kern verbonden moet zijn, wil die een wezenlijke kracht voor ons worden. We moeten onszelf kennen en eventuele blokkades uit de weg ruimen, zodat de innerlijke kracht vrij komt.

Vele aspecten van fysieke, psychische, verbale en spirituele weerbaarheid komen aan de orde. Het boek leidt je naar echte weerbaarheid en langs de bijbehorende valkuilen. Het laat je heel concreet zien hoe je op een effectieve manier de confrontatie aan kunt gaan om persoonlijke grenzen te beschermen. Kortom, het laat je de kracht voelen die nodig is om weerbaar te kunnen zijn met hoofd, hart en handen. Een kracht die bedoeld is om in dienst te staan van de liefde.

‘Dit boek belicht weerbaarheid in al zijn facetten op een concrete en toegankelijke manier. Met herkenbare voorbeelden en deskundige informatie biedt het de lezer stof tot nadenken en oefenen. De kracht van het boek is dat de auteur niet alleen technische aanwijzingen geeft om vaardigheden te vergroten, maar ook vanuit de persoonlijke en spirituele beleving aantoont dat weerbaarheid een proces is van innerlijke groei.’

Clara Stahlie–, hoofddocent Landelijke Opleiding Docent Weerbaarheid

 

Boekgegevens:

ISBN 97890 202 05138

160 pagina's, paperback

Prijs: € 18,50 plus verzendkosten (€ 3,75 binnen Nederland)

Uitgever: Ankh Hermes

 

 

 Boeken van Roelof Tichelaar die niet meer leverbaar, maar soms nog wel tweedehands verkrijgbaar zijn:

 

'Fataal geluk - innerlijk groeien door tegenslag', uitgeverij Ten Have, Kampen (2010)

'God vergist Zich niet - de verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan', uitgeverij Akasha, Eeserveen (2012)

'Vergeten bewustzijn - de boodschap van een spiritueel christendom', uitgeverij Ten Have, Kampen (1e en 2e druk 2009)

'Ervaringen van een hedendaagse exorcist', uitgeverij Ten have, Kampen (2007)

‘Kwetsbare kracht’, uitgeverij Ten Have, Kampen (2007)

‘Vrede met jezelf – omgaan met onze schaduwkanten’, uitgeverij Ten Have, Kampen (2007)

‘Waar vind je het geluk? – levenslessen voor kinderen van tien tot honderd jaar’, uitgeverij Ten Have, Kampen (2007)

‘Angst – hoe kom je er los van?, uitgeverij Ten Have, Kampen (2006)

‘Boodschappen uit de hemel – het medium en de contacten met de geestelijke wereld’, uitgeverij Ten Have, Kampen (2006)

‘De weg naar overgave is thuis komen bij jezelf’, uitgeverij Ten Have, Kampen (2005)

‘Ik wil alleen maar aardig zijn – over het stellen van grenzen’, uitgeverij Ten Have, Kampen (2005, tweede druk 2007)

‘Genade als spirituele kracht’, uitgeverij Ten Have, Kampen (2004)

‘De kracht van Christus in ons – bescherming tegen ongewenste invloeden’, uitgeverij Ankh Hermes, Deventer (2003)

‘Ongewenst bezoek – een spirituele visie op bezetenheid en bevrijding’, uitgeverij Ankh Hermes, Deventer (2001)

‘Het Nieuwe Testament bij nader inzien – gebaseerd op de Oudgriekse tekst en op inspiratie uit de engelenwereld’, uitgeverij Akasha, Eeserveen (2000)

‘In Hem leven wij – de oorspronkelijke boodschap van het christendom’, uitgeverij Akasha, Eeserveen (1998)