Home » Nieuws

Aankondiging lezing:

Meer dan mens alleen…

-spiritueel christen-zijn, wat is dat?-

Je bent meer dan je aardse persoonlijkheid. Je bent niet wat je doet, niet wat je bezit en niet wat anderen van je vinden. Je bent in de kern ziel en geest, op weg naar de hemel. Op persoonlijke wijze laat Roelof Tichelaar de verbinding zien die er is tussen christelijk geloof en spiritualiteit: twee begrippen die in de loop der eeuwen van elkaar vervreemd zijn geraakt. Door terug te gaan naar de oorspronkelijke wortels van het christendom, wordt duidelijk dat het beleven van spiritualiteit en het christen zijn een eenheid vormen. Het verbreken van deze eenheid, wat in onze tijd nog steeds gebeurt, leidt enerzijds tot verdorring van het christendom en anderzijds tot spirituele wildgroei. Want het gaat erom de christelijke spiritualiteit praktisch te integreren in ons dagelijks leven. Daarom zullen we weer in verbinding moeten staan met de goddelijke bron in ons en met de engelenwereld die ons omringt. Dan komt onze ware wezen steeds meer aan het licht en zullen we ervaren dat het leven op aarde meer is dan werken, uitrusten en slapen.  Hoe moeten we aankijken tegen visioenen, dromen, helderziendheid en andere geestelijke ervaringen en wat is eigenlijk de kern van christelijke spiritualiteit?

Deze en andere veelvoorkomende vragen worden beantwoord, waardoor de eenheid tussen spiritualiteit en christelijk geloof zichtbaar en voelbaar wordt.

Entree: € 8,00

Adres: Bibliotheek, Marktplein 11, 7391 DH Twello

Voor meer informatie: www.bezinningeninspiratietwello.nl

 

Mijn nieuwste boek is verschenen!

Voor meer informatie, zie onderdeel 'boeken' op deze website.