Weerbaarheid

Na mijn jarenlange ervaring als geestelijk hulpverlener heb ik mij mede toegelegd op individuele begeleiding en groepstrainingen weerbaarheid aan diverse doelgroepen. Hierin kan ik ook mijn ervaring met verschillende vechtsporten op een doeltreffende manier inzetten. Ik heb gemerkt dat ik mede dankzij deze twee uiteenlopende achtergronden in staat ben zowel de mentale als fysieke weerbaarheid van mijn cursisten en cliënten te vergoten en daarbij garant kan staan voor fysieke en emotionele veiligheid.

Om deze trainingen op een verantwoorde wijze te kunnen geven, heb ik de erkende opleiding ‘Docent weerbaarheid’ succesvol afgerond en heb ik inmiddels jarenlang ervaring met diverse doelgroepen, zoals gemeentelijke handhavers, interventieteams, ziekenhuispersoneel en andere zorgverleners, opleiding beveiliging, enzovoort.

Zowel bedrijven, instanties als particulieren kunnen mij als docent inhuren om weerbaarheidstrainingen (in de vorm van afgeronde cursussen of workshops) te verzorgen. Maar ook individuele coaching behoort tot de mogelijkheden.

 

 

Wat is weerbaarheid?
Weerbaarheid wil zeggen: het door middel van mentale, verbale en fysieke technieken opkomen voor jezelf. Weerbaarheid is het mogen, durven en kunnen beschermen van je eigen grenzen en vrijheid.

Weerbaarheidstraining
In weerbaarheidstrainingen wordt door middel van technieken die oorspronkelijk uit assertiviteitstrainingen, vecht- en verdedigingssporten, energetisch werk en de hulpverlening komen, gewerkt aan het verbeteren van de weerbaarheid van de cursisten.
Het gaat binnen de weerbaarheidstraining onder andere om situaties van machtsverschillen en machtsmisbruik, zoals seksuele intimidatie, pesten, racisme, seksueel en huiselijk geweld en het zich onveilig voelen op straat. Maar ook als je moeilijk 'nee' kunt of durft zeggen en je moeite hebt je grenzen in de omgang met andere te stellen, kan een stukje ondersteuning op dit gebied heel nuttig zijn. Bij speciale beroepsgroepen wordt de training afgestemd op de behoefte van de organisatie die mij inhuurt.

Ook voor kinderen
Kinderen die gepest worden, kunnen een speciaal, individueel afgestemd programma doorlopen, waarbij de mentale, verbale en fysieke weerbaarheid wordt vergroot. Zelfbeeld, eigenwaarde, hulpvragen, nee leren zeggen, assertief zijn, goed kunnen confronteren en jezelf fysiek leren verdedigen; dit alles komt uitvoerig aan de orde.

Weerbaarheid: zoveel meer dan zelfverdediging
De geschiedenis leert dat mensen zich altijd weerbaar hebben gemaakt door lichaam én geest te trainen. In die zin onderscheidt een goede weerbaarheidstraining zich van vechtsporten en assertiviteitstrainingen. In de vechtsporten wordt voornamelijk gewerkt aan fysieke zelfverdediging, terwijl dit in assertiviteitstrainingen niet aan bod komt. In een weerbaarheidstraining komen beide facetten geïntegreerd aan de orde.
Concreet gaat het in de trainingen om het aanleren van vaardigheden die in de verschillende fasen van opkomen voor jezelf nodig zijn:

  • Preventie: Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt? Met name de oefeningen rond houding en uitstraling vallen in deze categorie.
  • Vluchten: Wanneer je in een ongewenste situatie komt, is het soms een goede strategie weg te gaan: hoe doe je dat en wanneer kan deze strategie een oplossing bieden?
  • Hulp vragen en bieden: Op welke manieren vraag je om hulp, zodat de kans het grootst is dat je geholpen wordt en hoe bied je hulp als je getuige bent van geweld of ander grensoverschrijdend gedrag?
  • Praten: Veel situaties kunnen opgelost worden door de dader hetzij te confronteren met zijn of haar gedrag, hetzij hem of haar tot bedaren te brengen (deëscalatie).
  • Fysieke verdediging: In sommige gevallen is het noodzakelijk de aanvaller middels een fysieke techniek uit te schakelen of moet je jezelf bevrijden uit de situatie. De technieken die geoefend worden, zijn eenvoudig aan te leren. Een vechtsportachtergrond is dus absoluut niet noodzakelijk om deel te nemen aan een cursus weerbaarheid.

Fysiek, mentaal en verbaal
Door fysieke (wat straal ik uit, hoe is mijn lichaamshouding en hoe gebruik ik in geval van nood mijn lichaam op een effectieve manier om mezelf te verdedigen?), mentale (welke rol spelen mijn gedachten en emoties hierin?) en verbale technieken (hoe stel ik met woorden mijn grenzen en ben ik duidelijk genoeg?) aan te leren, wordt de weerbaarheid van de cursisten vergroot. Zo leren de cursisten/cliënten onder andere:
- kennis maken met hun eigen kracht
- zichzelf beter kennen
- fysieke verdedigingstechnieken
- hulp zoeken in geval van nood
- herkennen dat ze worden achtervolgd
- bewust worden van hun houding en uitstraling, zodat ze minder snel slachtoffer worden
- zich zekerder voelen
- wat ze allemaal als wapen zouden kunnen gebruiken in geval van nood.

Diverse doelgroepen
De weerbaarheidstraining is doelgroepgericht. Dat wil zeggen dat de trainingen op een verantwoorde manier worden afgestemd op de specifieke doelgroep cursisten. Bij individuele coaching kan de training nauwkeurig afgestemd worden op de persoonlijke behoefte en is er bovendien gerichte aandacht voor eventueel ondermijnende psychische patronen.
Voorbeelden van verschillende doelgroepen zijn: kinderen, tieners, volwassen vrouwen of mannen, senioren, mensen met psychische problemen en diverse speciale beroepsgroepen.

Veiligheid boven alles
Binnen een cursus weerbaarheid wordt er veilig geoefend. Niet alleen aan de fysieke veiligheid worden hoge eisen gesteld, ook de emotionele veiligheid is voor cursisten een voorwaarde om op een goede en plezierige wijze met elkaar te kunnen oefenen. Binnen de cursus gelden duidelijke afspraken die we met elkaar maken en die de fysieke en emotionele veiligheid van de cursisten moeten waarborgen.

 

Een afgerond geheel
Bij groepstrainingen bestaat een cursus weerbaarheid uit een aantal lessen en vormt een afgerond geheel. Dat betekent dus dat mensen geen losse lessen kunnen volgen en ook niet halverwege kunnen starten. Dit heeft onder andere als reden dat er een professionele opbouw in de lessen zit, waarin zoveel mogelijk aspecten van de weerbaarheid aan de orde zullen komen. Bij persoonlijke begeleiding worden individuele afspraken gemaakt.

Meer informatie?
Neem gerust contact met mij op:
Telefoonnummer (0528) 320701
E-mailadres: info@roeloftichelaar.nl