Spirituele hulpverlening

Spirituele hulpverlening omvat een breed gebied, waaronder geestelijke genezing. Geestelijke genezing wil zeggen dat lichaam, ziel en geest aandacht krijgen en gebruik wordt gemaakt van de helende energie die ons ter beschikking staat. Spanningen en blokkades in de energiehuishouding - die door diverse oorzaken kunnen ontstaan - kunnen worden verminderd of weggenomen door het doorgeven van energie. Allemaal hebben we de beschikking over deze levensenergie, die een universele kracht is. Voor mij is de Bron van deze kracht God.
Deze energie kunnen we doorgeven, bijvoorbeeld door middel van handoplegging. Door de innerlijke gerichtheid op God kunnen mensen een zuiver kanaal zijn voor deze helende en zuiverende energie, die het energielichaam kan versterken, harmoniseren en reinigen.

Ook het leren  begrijpen van dromen en andere geestelijke ervaringen en het omgaan met paranormale ervaringen kan tot de spirituele hulpverlening behoren. Binnen het kerkelijk christendom zijn er de afgelopen twintig eeuwen helaas veel waardevolle spirituele inzichten verloren gegaan, waaronder de verbinding met Gods engelenwereld. Daarom noem ik mijzelf  een 'spiritueel christen'.