Pastorale hulpverlening 
De pastorale hulpverlening bestaat uit gesprekken en bevrijdingspastoraat.

Tijdens de gesprekken is er ruimte voor vragen die met geloof, spiritualiteit en de zin van het leven te maken hebben.

Ook het leren omgaan met geestelijke gaven kan daarin een belangrijk thema zijn. Ik behoor niet tot een kerkelijke organisatie, maar het geloof in God en Jezus Christus staat voor mij centraal. Ik norm mijzelf een 'spiritueel christen'.

Ook mensen die zich hebben losgemaakt (of zich willen losmaken) van een sekte en op dit gebied nog dingen te verwerken hebben, kunnen bij mij terecht. 

Een speciaal onderdeel van de pastorale hulpverlening is het bevrijdingspastoraat. Bevrijdingspastoraat (geestelijke bevrijding) heeft met name betrekking op negatieve geestelijke (paranormale) beïnvloeding, die allerlei vormen kan aannemen. Ook op dit gebied heb ik jarenlange ervaring. Bevrijdingspastoraat gaat dus in feite over spirituele weerbaarheid, zodat je ook op spiritueel vlak vrijheid kunt ervaren.