Gesprekstherapie en coaching
De gesprekken binnen mijn praktijk zijn ervoor bedoeld helderheid te bieden in de (dikwijls verborgen) patronen in uzelf. Tijdens die gesprekken kunnen deze patronen aan het licht komen en kan ik daar gerichte adviezen over geven. Anders gezegd: psychische en geestelijke bewustwording staan centraal in deze gesprekken, waardoor uw persoonlijke groei en ontwikkeling gestimuleerd kunnen worden, u meer inzicht in uzelf krijgt en u uw eigen valkuilen beter leert herkennen.
Heel vaak zijn we onszelf er niet of maar gedeeltelijk van bewust waaróm we denken, voelen en handelen zoals we dat gewend zijn. Soms levert dit spanningen in ons op. De gesprekken zijn een uitstekende manier om inzicht te krijgen in uw persoonlijke problemen.