Home » Agenda

Opmerking vooraf: als u belangstelling heeft voor een lezing, geeft u zich dan wel ruim van tevoren op? De organisatie kan dan inschatten op hoeveel mensen ze moeten rekenen en of de lezing ook doorgaat. Gaat deze – om welke reden ook – niet door, dan krijgt u daar persoonlijk bericht van.

 

 

Dinsdag 4 december 2018: De spirituele bron van geluk

Stichting Innerlijk Besef

Adres: Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen

Aanvang: 19.30 uur
Entree: € 10,--; donateurs Innerlijk Besef: € 8,--;
Jongeren tot 22 jaar € 6,--.
Bij deze prijzen is één consumptie inbegrepen.
Reserveren voor lezingen is niet nodig.

 

Ieder mens wil graag gelukkig zijn, maar wat is dat eigenlijk? En waar kunnen we dat geluk vinden? Hoe kunnen we zin en betekenis geven aan het leven van elke dag als er zoveel zekerheden wegvallen en er tegelijkertijd zoveel te kiezen is? Aards geluk kent vele gezichten, maar is altijd tijdelijk omdat de uiterlijke vorm van aards geluk voortdurend aan verandering onderhevig is. Het najagen van geluk blijkt vaak een oneindige zoektocht. Het geestelijk geluk is dichterbij, veel dichterbij dan we vermoeden. Dit geluk moeten we wel beschermen: door bewust met onze gedachten om te gaan en door onze grenzen op de juiste manier te stellen. Het stellen van grenzen is een spirituele opdracht die we serieus moeten nemen. Welke spirituele bron staat ons ter beschikking om daarin de juiste kracht, de innerlijke rust, maar ook het geluk te vinden?