Home » Agenda

Opmerking vooraf: als u belangstelling heeft voor een lezing, geeft u zich dan wel ruim van tevoren op? De organisatie kan dan inschatten op hoeveel mensen ze moeten rekenen en of de lezing ook doorgaat. Gaat deze – om welke reden ook – niet door, dan krijgt u daar persoonlijk bericht van.

 

Donderdag 19 april 2018: Op weg naar het volgende tijdperk

Stichting de Witte Roos voor spirituele bewustwording

Adres: Dronensingel 1, Bodegraven

Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

Kosten: € 12,50

LET OP! Reserveren is vanwege een beperkt aantal plaatsen noodzakelijk.

Dit kan via de site:  http://www.dewitteroos.info/agenda.html of een mail sturen naar: reserveren@dewitteroos.info

 

De aarde nadert een geestelijke overgangstijd. Er zal een nieuwe periode aanbreken, die van cruciale betekenis is voor het goddelijk verlossingsplan dat uit zeven tijdperken bestaat.

De verlossing die Christus bracht, luidde het vierde tijdperk in waarin wij nu leven, en nu wil Hij de volgende stap met ons zetten naar het vijfde tijdperk: het duizendjarig vrederijk.

Deze overgangstijd zal gepaard gaan met grote veranderingen en uitdagingen, maar zal uiteindelijk uitmonden in de geestelijke bevrijding van de aarde.

Door middel van geïnspireerde boodschappen proberen God en Zijn engelenwereld ons door deze voorbereidende fase heen te leiden. Het is aan ons: laten we ons leiden door ons eigen ego of worden we ontvankelijk voor de leiding van God?

In deze lezing wordt stilgestaan bij de wijze waarop wij ons hierop kunnen voorbereiden en hoe wij zelf hierin een rol kunnen spelen.

 

“De transformatie kan alleen plaatsvinden als de sfeer van de aarde zoveel Christusbewustzijn in zich draagt, dat de duisternis daaruit verdreven zal worden.

En jullie zelf zijn degenen die dit bewustzijn in de aardse sfeer geboren moeten laten worden.”

 

Woensdag 3 oktober 2018: De spirituele bron van geluk

Holistisch Centrum De Bron

Adres: Zwartemeerweg 23, 8371 PA Kraggenburg

Aanvang: 20 uur, welkom vanaf 19.30 uur
Kosten: € 15,00 inclusief koffie / thee
Opgave en info: info@debron.nu of Johan Woolderink: tel. 06 36320803

 

Ieder mens wil graag gelukkig zijn, maar wat is dat eigenlijk? En waar kunnen we dat geluk vinden? Hoe kunnen we zin en betekenis geven aan het leven van elke dag als er zoveel zekerheden wegvallen en er tegelijkertijd zoveel te kiezen is? Aards geluk kent vele gezichten, maar is altijd tijdelijk omdat de uiterlijke vorm van aards geluk voortdurend aan verandering onderhevig is. Het najagen van geluk blijkt vaak een oneindige zoektocht. Het geestelijk geluk is dichterbij, veel dichterbij dan we vermoeden. Dit geluk moeten we wel beschermen: door bewust met onze gedachten om te gaan en door onze grenzen op de juiste manier te stellen. Het stellen van grenzen is een spirituele opdracht die we serieus moeten nemen. Welke spirituele bron staat ons ter beschikking om daarin de juiste kracht, de innerlijke rust, maar ook het geluk te vinden?

 

Dinsdag 4 december 2018: De spirituele bron van geluk

Stichting Innerlijk Besef

Adres: Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen

Aanvang: 19.30 uur
Entree: € 10,--; donateurs Innerlijk Besef: € 8,--;
Jongeren tot 22 jaar € 6,--.
Bij deze prijzen is één consumptie inbegrepen.
Reserveren voor lezingen is niet nodig.

 

Ieder mens wil graag gelukkig zijn, maar wat is dat eigenlijk? En waar kunnen we dat geluk vinden? Hoe kunnen we zin en betekenis geven aan het leven van elke dag als er zoveel zekerheden wegvallen en er tegelijkertijd zoveel te kiezen is? Aards geluk kent vele gezichten, maar is altijd tijdelijk omdat de uiterlijke vorm van aards geluk voortdurend aan verandering onderhevig is. Het najagen van geluk blijkt vaak een oneindige zoektocht. Het geestelijk geluk is dichterbij, veel dichterbij dan we vermoeden. Dit geluk moeten we wel beschermen: door bewust met onze gedachten om te gaan en door onze grenzen op de juiste manier te stellen. Het stellen van grenzen is een spirituele opdracht die we serieus moeten nemen. Welke spirituele bron staat ons ter beschikking om daarin de juiste kracht, de innerlijke rust, maar ook het geluk te vinden?