Christelijke spiritualiteit

In mijn beleving van christelijke spiritualiteit heeft de levende verbinding met God en Zijn engelenwereld een belangrijke plaats. Door middel van onze geest, de kern wie wij zijn en die verborgen ligt onder onze aardse persoonlijkheid, kunnen we die verbinding ervaren. We hoeven ons bewustzijn hier maar voor te openen; dat is de enige voorwaarde voor deze waardevolle verbinding, waardoor we geïnspireerd en geleid kunnen worden. We zijn immers vrij ons bewustzijn te verbinden met wat of wie we maar willen. Een plotseling invallende gedachte, een gevoel, een indruk of een droom: op vele manieren kunnen God en Zijn engelen tot ons spreken.

We kunnen door engelen worden geïnspireerd en ook in dromen kan ons de weg worden gewezen. Het woord 'engel' komt van het Griekse 'ángelos' en betekent 'bode'. Engelen zijn Gods geesten die door God als boodschappers tot ons worden gezonden. Daarom kunnen ook bovennatuurlijke gaven tot de talenten behoren waarmee we God en de medemens kunnen dienen. Dat kunnen mediamieke talenten zijn, maar ook helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid of helderwetendheid. Ook genezende vermogens kunnen tot deze talenten behoren.

Wel is het van groot belang dat we de geestelijke inspiratie kunnen toetsen op zuiverheid, omdat er zowel een hoge als een lage geestenwereld is.

De inzichten die anderen en ikzelf in de vorm van inspiratie (mediamieke doorgevingen) en dromen hebben ontvangen, geef ik onder andere door in mijn boeken, lezingen en de Goed Nieuwsbrieven. Ook maak ik daar in mijn praktijk gebruik van.

Belangrijker nog dan de verbinding met de geestelijke wereld van God is de bewuste verbinding met de heilige Geest in ons: die innerlijke bron van onvoorwaardelijke liefde, wijsheid en kracht - het unieke, levende beeld van God - die in ons is. 

Ons geloof - dat wil zeggen: ons ontvankelijke bewustzijn - is genoeg om deze bron bewust in ons mee te dragen en daaruit te putten. Door de weg die Jezus Christus voor ons heeft afgelegd, is die bron weer toegankelijk voor ons geworden en kan de heilige Geest in ons geboren worden. De weg naar de hoogste hemelsferen ligt dankzij Hem weer voor ons open.

We kunnen niets doen om Gods liefde te verdienen; die kunnen we slechts in dankbaarheid aanvaarden. Doordat de heilige Geest in ons hart tot leven komt, ontvangen we volledige vergeving voor onze donkere kanten, zonden of karma, en zullen we geestelijk bij onze bestemming komen. Deze bestemming is ook onze herkomst: de hereniging met God, Christus en onze dierbaren in de geestelijke wereld van God, waar we ooit als geest zijn geschapen.

Gods engelen spreken van verschillende geestensferen waarlangs de mens na zijn aardse dood kan opstijgen tot God. We zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor onze gezindheid, intenties, keuzes en daden. Die zijn bepalend voor waar we na dit aardse leven terecht zullen komen. Hebben we ons afgesloten voor God en de liefde en hebben we ons eigen ik altijd vooropgesteld, dan zullen we een leven daarmee overeenkomstig in duisternis oogsten. De disharmonie die we dan zullen ervaren, zal ook zichtbaar zijn in de sfeer waarin we dan een tijd lang verder moeten leven. Hebben we ons bewustzijn geopend voor de heilige Geest (of hoe je deze universele bron van liefde ook zou willen noemen), dan zullen we opgenomen worden in de hemelse sferen en zal ons leven in harmonie met God zijn. Door de heilige Geest in toenemende mate onze ziel te laten doorstralen, zullen we de vruchten van deze Geest ook kunnen doorgeven aan de wereld om ons heen.

Christelijke spiritualiteit benadrukt dat God liefde is en voor ieder mens - ongeacht zijn religie, cultuur of achtergrond - een speciaal plan heeft om hem terug te voeren naar zijn werkelijke Thuis in de geestelijke wereld. Ons leven op aarde is onderdeel van een immens goddelijk verlossingsplan, dat erop gericht is alle levende wezens terug te leiden naar de hoogste hemel, waar we liefde, vrede, harmonie en rust zullen vinden. Nu al mogen we iets daarvan ervaren door de heilige Geest die door ons geloof in ons hart wil wonen. Deze Geest zet ons aan tot liefde voor God, onze naasten en onszelf. Door ons leven naar de wil van God in te richten en in harmonie te brengen met Zijn Geest in ons, zullen we een steeds intenser geestelijk geluk ervaren.